ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88.32 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านระหาร สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83.69 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 74.81 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 73.32 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 72.93 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 72.87 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 60.27 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 60.04 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน