ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 93.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสะพุง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 92.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบักดอง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 92.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 91.32 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนจิก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 89.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านพยอม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 89 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88.99 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน