ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองรุง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอนข่า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านชำม่วง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 94 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบึงมะลู สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนจิก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน