ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 99.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88.02 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตาหมื่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 74.34 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 73.12 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 62.90 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนแก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 61.02 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านบึงมะลู สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 60.80 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 60.38 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 60.16 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน