ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านจันทร์หอมตาเสก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านตูม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80 ทอง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน