ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 74.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 71.39 เงิน 4  
5 โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 67.64 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 63.85 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 63.29 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 62.13 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านขะยูง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 60.08 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน