ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตาหมื่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสามเส้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนารังกา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านปุน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 76.75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านดอนเขียว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 75.75 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน