ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตาหมื่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 95.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตาปรก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 92.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านซะวาซอ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรีอุดมซำตารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 79.60 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน