ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านซำตาโตง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 93.45 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกันจาน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเดื่อ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนเขียว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 75.25 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน