ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคำสะอาด สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านจานบัว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 79.25 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 78.50 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน