ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีอุดมซำตารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 93.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 93.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 89.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบึงมะลู สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84.10 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านกราม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านตาเอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 77.60 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 74.16 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน