ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 94.61 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านจันทร์หอมตาเสก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 91.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านจานบัว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 89.37 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86.88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสามเส้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านขนุน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 78.88 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 74.66 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 73.50 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน