ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสดำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 95.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตระกวน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 93.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนศรีอุดมซำตารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 89.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86 ทอง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน