ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านระหาร สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านตาปรก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านกระทิง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 76 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน