ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านผือ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านซำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านกระเบา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน