ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 93.28 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 91.05 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86.02 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตาเอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84.49 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกระหวัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82.31 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 76.72 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 74.54 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านกระทิง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 74.23 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 72.39 เงิน 9  
10 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 71.09 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน