ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 95.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดู่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตูม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 89.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโดนอาว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน