ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 93.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 91.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตระกวน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 78.80 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 74.80 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 74.60 เงิน 8  
9 โรงเรียนโนนสูง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 66.80 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนอรจันทร์วิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน