ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตูม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตาเอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสามเส้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคำสะอาด สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 75.40 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 75.40 เงิน 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน