ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกระหวัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคำกลาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านบึงมะลู สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 66 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 64 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน