ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 89.70 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดาน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกราม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82.10 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82.10 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านจานเลียว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80.88 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 73.60 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน