ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดาน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกระบี่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86.75 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84.25 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านตาเอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83.75 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน