ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตูม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านตาเอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านสามเส้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 74.75 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน