ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโดนอาว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 91.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86.20 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านตระกวน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน