ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 93.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมหาราช 2 สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86.70 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนศรีอุดมซำตารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน