ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตาเอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกระเบา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80.90 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านกระทิง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบึงมะลู สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน