ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโดนอาว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 92.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 89.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านขนุน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านตาแท่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86.50 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน