ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตาเอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านขนุน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโดนอาว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 77.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 72.33 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 70.33 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน