ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 95.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 94.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีอุดมซำตารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 93 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านบึงมะลู สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 0 เข้าร่วม  
7 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน