ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 93.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนชนะใช้กิจการ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกันทรอม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกระหวัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนารังกา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน