ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 92.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกันจด สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านจานเลียว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านกราม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านตระกาจ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนารังกา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านบึงมะลู สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81.25 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน