หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3  
2 โรงเรียนบ้านยอดดอนชี  
3 โรงเรียนบ้านสนามชัย  
4 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี  
5 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร  
6 โรงเรียนเทศบาล2 พิบูลวิทยาคาร  


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]