หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี `อาคารศูนย์อาชีพ 9 ต.ค. 2558 09.00 รายงานตัว 08.30
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี อาคารศูนย์อาชีพ 10 ต.ค. 2558 09.00 รายงานตัว 08.30
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี ใต้ถุนอาคารเรียน 5 9 ต.ค. 2558 09.00 รายงานตัว 08.30
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี ใต้ถุนอาคารเรียน 5 9 ต.ค. 2558 09.00 รายงานตัว 5
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี อาคารศูนย์กีฬา โซน 1 9 ต.ค. 2558 09.00 รายงานตัว 08.30
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี อาคารศูนย์กีฬา โซน 1 10 ต.ค. 2558 09.00 รายงานตัว 08.30
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี อาคารเรียน 5 ชั้น 2 10 ต.ค. 2558 09.00 รายงานตัว 08.30
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี อาคารศูนย์กีฬา โซน 2 9 ต.ค. 2558 13.00 รายงานตัว 12.30
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี อาคารเรียน 5 ชั้น 2 10 ต.ค. 2558 09.00 รายงานตัว 08.30
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี อาคารศูนย์กีฬา โซน 2 10 ต.ค. 2558 13.00 รายงานตัว 12.30
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี อาคาร5 ชั้น 2 9 ต.ค. 2558 09.00 รายงานตัว08.00
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี อาคาร 5 ชั้น 2 9 ต.ค. 2558 09.00 รายงานตัว08.00
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี ใต้ถุนอาคารเรียน 5 10 ต.ค. 2558 09.00 รายงานตัว 08.30
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี ใต้ถุนอาคารเรียน 5 10 ต.ค. 2558 09.00 รายงานตัว 08.30
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี อาคารศูนย์กีฬา โซน 1 9 ต.ค. 2558 13.00 รายงานตัว 12.30
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี อาคารศูนย์กีฬา โซน 1 10 ต.ค. 2558 13.00 `รายงานตัว 12.30
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี อาคารศูนย์กีฬา โซน 2 9 ต.ค. 2558 09.00 รายงานตัว 08.30
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี อาคารศูนย์กีฬา โซน 2 10 ต.ค. 2558 09.00 รายงานตัว 08.30Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]