หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร อาคารพระวิภาคย์4 ชั้น 1 ห้อง ห้องคณิตศาสตร์ 9 ต.ค. 2558 09.00 รายงานตัว08.30
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร อาคารพระวิภาคย์4 ชั้น 1 ห้อง ห้องคณิตศาสตร์ 10 ต.ค. 2558 09.00 รายงานตัว08.30
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร อาคารพระวิภาคย์4 ชั้น 2 9 ต.ค. 2558 09.00 รายงานตัว08.30
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร อาคารพระวิภาคย์4 ชั้น 2 ห้อง ห้องสังคม 9 ต.ค. 2558 13.00 รายงานตัว12.30
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร อาคารพระวิภาคย์4 ชั้น 2 ห้อง ห้องสังคม 10 ต.ค. 2558 09.00 รายงานตัว08.30Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]