หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อุบลราชธานี เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 68 43 81.13% 8 15.09% 0 0% 2 3.77% 53
2 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 46 40 90.91% 2 4.55% 1 2.27% 1 2.27% 44
3 โรงเรียนบ้านสำโรง 40 26 72.22% 7 19.44% 1 2.78% 2 5.56% 36
4 โรงเรียนบ้านหนองกุง 39 25 75.76% 5 15.15% 0 0% 3 9.09% 33
5 โรงเรียนบ้านนกเต็น 27 24 92.31% 1 3.85% 1 3.85% 0 0% 26
6 โรงเรียนบ้านชาด 22 18 81.82% 2 9.09% 0 0% 2 9.09% 22
7 โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง 18 17 94.44% 1 5.56% 0 0% 0 0% 18
8 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 23 16 69.57% 6 26.09% 1 4.35% 0 0% 23
9 โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 21 16 84.21% 1 5.26% 1 5.26% 1 5.26% 19
10 โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 19 16 84.21% 1 5.26% 0 0% 2 10.53% 19
11 โรงเรียนบ้านคำก้อม 22 15 75% 4 20% 0 0% 1 5% 20
12 โรงเรียนบ้านโนนก่อ 19 15 78.95% 2 10.53% 1 5.26% 1 5.26% 19
13 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 19 15 83.33% 2 11.11% 0 0% 1 5.56% 18
14 โรงเรียนบ้านไร่ 23 14 70% 5 25% 1 5% 0 0% 20
15 โรงเรียนบ้านนาคาย 19 14 82.35% 3 17.65% 0 0% 0 0% 17
16 โรงเรียนบ้านแก้งกอก 17 14 87.5% 1 6.25% 0 0% 1 6.25% 16
17 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 18 13 72.22% 4 22.22% 0 0% 1 5.56% 18
18 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) 18 13 72.22% 3 16.67% 1 5.56% 1 5.56% 18
19 โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง 17 12 70.59% 4 23.53% 1 5.88% 0 0% 17
20 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 19 12 63.16% 2 10.53% 2 10.53% 3 15.79% 19
21 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) 14 12 85.71% 2 14.29% 0 0% 0 0% 14
22 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 14 12 85.71% 1 7.14% 1 7.14% 0 0% 14
23 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง 14 12 92.31% 1 7.69% 0 0% 0 0% 13
24 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 14 12 100% 0 0% 0 0% 0 0% 12
25 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 17 11 64.71% 5 29.41% 0 0% 1 5.88% 17
26 โรงเรียนบ้านโนนกาหลง 16 11 68.75% 4 25% 0 0% 1 6.25% 16
27 โรงเรียนบ้านคำหว้า 16 11 73.33% 4 26.67% 0 0% 0 0% 15
28 โรงเรียนบ้านชาดฮี 15 11 78.57% 2 14.29% 0 0% 1 7.14% 14
29 โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย 20 11 78.57% 1 7.14% 0 0% 2 14.29% 14
30 โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ 13 11 91.67% 1 8.33% 0 0% 0 0% 12
31 โรงเรียนบ้านโนนยานาง 18 10 55.56% 5 27.78% 1 5.56% 2 11.11% 18
32 โรงเรียนบ้านบะไห 16 10 66.67% 5 33.33% 0 0% 0 0% 15
33 โรงเรียนบ้านด่าน 15 10 71.43% 2 14.29% 1 7.14% 1 7.14% 14
34 โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง 12 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
35 โรงเรียนบ้านเลิงบาก 12 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
36 โรงเรียนบ้านโพนแพง 12 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
37 โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
38 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 12 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
39 โรงเรียนบ้านนาจาน 13 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
40 โรงเรียนบ้านนาบัว 11 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
41 โรงเรียนบ้านสุวรรณวารี 11 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
42 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 11 9 81.82% 1 9.09% 0 0% 1 9.09% 11
43 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
44 โรงเรียนบ้านโนนสุข 12 9 75% 0 0% 0 0% 3 25% 12
45 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 12 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
46 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
47 โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
48 โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
49 โรงเรียนบ้านห้วยแดง 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
50 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
51 โรงเรียนบ้านนาชุม 11 7 63.64% 1 9.09% 2 18.18% 1 9.09% 11
52 โรงเรียนบ้านขัวแคน 8 7 87.5% 0 0% 0 0% 1 12.5% 8
53 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
54 โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
55 โรงเรียนบ้านไร่ใต้ 12 6 50% 5 41.67% 0 0% 1 8.33% 12
56 โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) 13 6 50% 3 25% 0 0% 3 25% 12
57 โรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคี 12 6 54.55% 3 27.27% 0 0% 2 18.18% 11
58 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 13 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
59 โรงเรียนบ้านปากบุ่ง 10 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
60 โรงเรียนบ้านนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) 10 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
61 โรงเรียนบ้านผักหย่า 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
62 โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
63 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
64 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
65 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 13 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
66 โรงเรียนบ้านลาดวารี 7 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
67 โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
68 โรงเรียนบ้านดอนตะลี 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
69 โรงเรียนบ้านดอนก่อ 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
70 โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
71 โรงเรียนบ้านนาหว้า 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
72 โรงเรียนบ้านหนองกอก 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
73 โรงเรียนบ้านกุ่ม 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
74 โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
75 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
76 โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
77 โรงเรียนบ้านนาคอ 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
78 โรงเรียนบ้านดงดิบ 7 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
79 โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก 9 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 3 33.33% 9
80 โรงเรียนบ้านหินโงม 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
81 โรงเรียนบ้านโนนจันทร์ 7 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
82 โรงเรียนบ้านภูหล่น 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
83 โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
84 โรงเรียนบ้านโนนกุง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
85 โรงเรียนบ้านหนองเชือก 7 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 2 28.57% 7
86 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(พิบูลมังสาหาร) 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
87 โรงเรียนบ้านดอนขวาง 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
88 โรงเรียนบ้านจันทัย 9 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
89 โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
90 โรงเรียนบ้านแขมใต้ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
91 โรงเรียนบ้านแหลมทอง 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
92 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้ 8 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
93 โรงเรียนบ้านดงบาก 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
94 โรงเรียนบ้านโนนจิก 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
95 โรงเรียนบ้านป่ากุงใหญ่ 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
96 โรงเรียนบ้านนาเอือด 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
97 โรงเรียนบ้านคำผ่าน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
98 โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
99 โรงเรียนบ้านป่าเลา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
100 โรงเรียนบ้านหนองโน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
101 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว 6 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
102 โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
103 โรงเรียนบ้านพลาญชัย 6 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
104 โรงเรียนบ้านนาเลิน 5 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
105 โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
106 โรงเรียนบ้านม่วงโคน 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
107 โรงเรียนบ้านชาด 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
108 โรงเรียนบ้านดงแถบ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
109 โรงเรียนบ้านสระคำ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
110 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
111 โรงเรียนบ้านเหล่าคำ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
112 โรงเรียนบ้านโนน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
113 โรงเรียนบ้านดอนโด่-โคกเลียบ 8 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
114 โรงเรียนบ้านโชคอำนวย 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
115 โรงเรียนบ้านตุงลุง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
116 โรงเรียนบ้านแก่งกบ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
117 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
118 โรงเรียนบ้านดอนงัว 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
119 โรงเรียนบ้านแก่งกอก 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
120 โรงเรียนบ้านหนองผือ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
121 โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
122 โรงเรียนบ้านหัวเห่ว 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
123 โรงเรียนบ้านคำเตย 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
124 โรงเรียนบ้านจุการ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
125 โรงเรียนบ้านตามุย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
126 โรงเรียนบ้านนาทอย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
128 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
129 โรงเรียนบ้านเวินบึก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
130 โรงเรียนบ้านโนนข่า-โนนยาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
131 โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
132 โรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
133 โรงเรียนบ้านดอนพันชาด 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
134 โรงเรียนบ้านสงยาง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
135 โรงเรียนบ้านหินสูง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
136 โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
137 โรงเรียนอนุบาลตระการทิพย์ 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
138 โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
139 โรงเรียนบ้านลาดควาย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
140 โรงเรียนบ้านเม็ก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
141 โรงเรียนบ้านไทรงาม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
142 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
143 โรงเรียนบ้านคำบง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
144 โรงเรียนบ้านดูกอึ่ง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
145 โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
146 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
149 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
150 โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนบ้านนามน(สามัคคีวิทยา) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนบ้านม่วงฮี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
154 โรงเรียนบ้านวังพอก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
155 โรงเรียนบ้านสะพือใต้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
156 โรงเรียนบ้านหนองชาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
157 โรงเรียนบ้านหนองไผ่(พิบูลมังสาหาร) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
158 โรงเรียนบ้านห้วยดู่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
159 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
160 โรงเรียนบ้านห้วยหมากใต้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
161 โรงเรียนบ้านอ่างหินน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
162 โรงเรียนบ้านเดื่อสะพานโดม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนบ้านแขมเหนือ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
164 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
165 โรงเรียนเจริญสุขศึกษา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
166 โรงเรียนบ้านแก่งเจริญ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
167 โรงเรียนตชด.บ้านแก่งศรีโคตร 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
168 โรงเรียนบ้านคำเตย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
169 โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
170 โรงเรียนบ้านจิกเทิง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
171 โรงเรียนบ้านนาแค 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
172 โรงเรียนบ้านนาโป่งโพน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
173 โรงเรียนบ้านบากชุม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
174 โรงเรียนบ้านบุ่งคำ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
175 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
176 โรงเรียนบ้านสิม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
177 โรงเรียนบ้านแก่งยาง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
178 โรงเรียนบ้านคำไหล 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
179 โรงเรียนบ้านคันท่าเกวียน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
180 โรงเรียนบ้านนาทม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
181 โรงเรียนบ้านหนองหอย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
182 โรงเรียนบ้านซะซอม 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
183 โรงเรียนบ้านบัวทอง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
184 โรงเรียนบ้านสวาสดิ์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
185 โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
186 โรงเรียนบ้านหนองไผ่(ศรีเมืองใหม่) 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
187 โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]