หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 229 โรงเรียน 0 0 0
2 003 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 19 33 27
3 004 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 14 47 25
4 006 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 23 53 39
5 007 โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง 17 52 30
6 002 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว 6 20 11
7 008 โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ 13 31 23
8 016 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 19 35 25
9 017 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 1 2 2
10 018 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 7 18 13
11 019 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 1 3 2
12 020 โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ 1 3 2
13 021 โรงเรียนบ้านกุดชมภู 0 0 0
14 022 โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 2 3 2
15 023 โรงเรียนบ้านกุ่ม 6 13 9
16 030 โรงเรียนบ้านขัวแคน 8 15 12
17 033 โรงเรียนบ้านคันท่าเกวียน 1 2 1
18 034 โรงเรียนบ้านคันเปือย 0 0 0
19 035 โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) 13 48 27
20 036 โรงเรียนบ้านคำก้อม 22 33 31
21 040 โรงเรียนบ้านคำบง 2 7 3
22 041 โรงเรียนบ้านคำผ่าน 4 6 4
23 043 โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 21 23 21
24 044 โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข 8 10 10
25 045 โรงเรียนบ้านคำหว้า 16 26 22
26 037 โรงเรียนบ้านคำเขื่อนแก้ว 0 0 0
27 038 โรงเรียนบ้านคำเตย 1 2 2
28 039 โรงเรียนบ้านคำเตย 3 10 6
29 042 โรงเรียนบ้านคำเม็กห้วยไผ่ 0 0 0
30 046 โรงเรียนบ้านคำไหล 2 4 2
31 048 โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 1 1
32 049 โรงเรียนบ้านจันทัย 9 12 11
33 051 โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม 4 7 6
34 050 โรงเรียนบ้านจิกเทิง 1 3 1
35 052 โรงเรียนบ้านจุการ 2 4 4
36 054 โรงเรียนบ้านชาด 3 7 4
37 055 โรงเรียนบ้านชาด 22 43 35
38 053 โรงเรียนบ้านชาดฮี 15 39 23
39 057 โรงเรียนบ้านซะซอม 1 10 1
40 058 โรงเรียนบ้านดงดิบ 7 10 10
41 060 โรงเรียนบ้านดงนา 0 0 0
42 061 โรงเรียนบ้านดงบาก 5 13 9
43 062 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 0 0 0
44 059 โรงเรียนบ้านดงแถบ 3 9 6
45 228 โรงเรียนบ้านดอนก่อ 7 19 11
46 064 โรงเรียนบ้านดอนขวาง 5 11 8
47 065 โรงเรียนบ้านดอนงัว 4 9 7
48 066 โรงเรียนบ้านดอนชี 0 0 0
49 068 โรงเรียนบ้านดอนตะลี 8 18 13
50 069 โรงเรียนบ้านดอนน้ำคำ 0 0 0
51 070 โรงเรียนบ้านดอนพันชาด 3 6 3
52 067 โรงเรียนบ้านดอนโด่-โคกเลียบ 8 21 15
53 071 โรงเรียนบ้านดอนโพธิ์ 0 0 0
54 073 โรงเรียนบ้านดูกอึ่ง 2 5 3
55 072 โรงเรียนบ้านด่าน 15 36 24
56 076 โรงเรียนบ้านตามุย 2 4 4
57 079 โรงเรียนบ้านตุงลุง 4 9 7
58 077 โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ 10 21 18
59 080 โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ 1 3 2
60 081 โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) 7 16 12
61 084 โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง 0 0 0
62 085 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองบัว 0 0 0
63 082 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 13 22 18
64 083 โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม 4 9 7
65 087 โรงเรียนบ้านนกเต็น 27 68 47
66 089 โรงเรียนบ้านนาคอ 7 20 14
67 090 โรงเรียนบ้านนาคาย 19 32 27
68 092 โรงเรียนบ้านนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) 10 21 15
69 093 โรงเรียนบ้านนาจาน 13 27 19
70 096 โรงเรียนบ้านนาชุม 11 24 16
71 097 โรงเรียนบ้านนาดี 0 0 0
72 098 โรงเรียนบ้านนาทม 1 2 1
73 099 โรงเรียนบ้านนาทอย 2 12 5
74 100 โรงเรียนบ้านนาบัว 11 23 14
75 105 โรงเรียนบ้านนามน(สามัคคีวิทยา) 1 2 1
76 109 โรงเรียนบ้านนาหว้า 6 19 12
77 107 โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน 5 10 6
78 108 โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง 5 11 7
79 094 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 9 26 14
80 106 โรงเรียนบ้านนาเลิน 5 9 8
81 110 โรงเรียนบ้านนาเอือด 5 17 9
82 088 โรงเรียนบ้านนาแก 0 0 0
83 091 โรงเรียนบ้านนาแค 1 6 3
84 101 โรงเรียนบ้านนาโป่งโพน 1 3 2
85 104 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 11 20 19
86 102 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง 14 44 29
87 103 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้ 8 12 8
88 127 โรงเรียนบ้านบะไห 16 27 24
89 129 โรงเรียนบ้านบัวทอง 1 3 2
90 128 โรงเรียนบ้านบัวแดง 0 0 0
91 130 โรงเรียนบ้านบากชุม 1 2 2
92 132 โรงเรียนบ้านบุ่งคำ 1 1 1
93 131 โรงเรียนบ้านบุ่งคำ(สาขาดอนใหญ๋) 0 0 0
94 134 โรงเรียนบ้านปากบุ่ง 10 18 16
95 133 โรงเรียนบ้านปากโดม 0 0 0
96 135 โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย 20 34 28
97 136 โรงเรียนบ้านป่ากุงใหญ่ 6 8 6
98 137 โรงเรียนบ้านป่าเลา 4 11 8
99 139 โรงเรียนบ้านผักหย่า 8 18 16
100 140 โรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคี 12 29 20
101 141 โรงเรียนบ้านพลาญชัย 6 9 8
102 146 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 18 46 29
103 147 โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ 8 13 11
104 148 โรงเรียนบ้านภูหล่น 6 15 10
105 150 โรงเรียนบ้านม่วงฮี 1 3 2
106 149 โรงเรียนบ้านม่วงโคน 4 10 7
107 152 โรงเรียนบ้านยอดดอนชี 0 0 0
108 153 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 1 3 2
109 156 โรงเรียนบ้านลาดควาย 2 24 8
110 157 โรงเรียนบ้านลาดวารี 7 13 10
111 160 โรงเรียนบ้านวังพอก 1 3 2
112 159 โรงเรียนบ้านวังแคน 0 0 0
113 162 โรงเรียนบ้านสงยาง 3 6 4
114 163 โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) 3 5 4
115 164 โรงเรียนบ้านสระคำ 3 3 3
116 166 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 2 6 2
117 165 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 13 31 19
118 167 โรงเรียนบ้านสวาสดิ์ 1 1 1
119 169 โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ 4 7 5
120 168 โรงเรียนบ้านสะพือใต้ 1 2 2
121 170 โรงเรียนบ้านสัน 0 0 0
122 171 โรงเรียนบ้านสำโรง 40 80 57
123 172 โรงเรียนบ้านสิม 1 3 2
124 173 โรงเรียนบ้านสุวรรณวารี 11 37 25
125 174 โรงเรียนบ้านหนองกอก 6 14 10
126 176 โรงเรียนบ้านหนองกุง 39 80 60
127 175 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 3 5 3
128 177 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 14 26 21
129 178 โรงเรียนบ้านหนองคูณ 0 0 0
130 179 โรงเรียนบ้านหนองชาด 1 3 2
131 182 โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี 1 1 1
132 183 โรงเรียนบ้านหนองผักแพว 0 0 0
133 184 โรงเรียนบ้านหนองผือ 3 5 3
134 190 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(พิบูลมังสาหาร) 6 14 10
135 191 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม 10 33 22
136 194 โรงเรียนบ้านหนองหอย 1 2 1
137 195 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 5 15 10
138 180 โรงเรียนบ้านหนองเชือก 7 15 12
139 188 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 68 212 119
140 192 โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง 12 16 14
141 193 โรงเรียนบ้านหนองแสงใหญ่ 0 0 0
142 181 โรงเรียนบ้านหนองโน 4 11 7
143 187 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 3 8 6
144 185 โรงเรียนบ้านหนองไผ่(พิบูลมังสาหาร) 1 2 1
145 186 โรงเรียนบ้านหนองไผ่(ศรีเมืองใหม่) 1 1 1
146 196 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) 14 31 23
147 197 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 17 38 26
148 207 โรงเรียนบ้านหัวเห่ว 4 7 5
149 209 โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ 8 22 15
150 210 โรงเรียนบ้านหินสูง 3 10 5
151 208 โรงเรียนบ้านหินโงม 6 19 12
152 211 โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด 1 3 2
153 198 โรงเรียนบ้านห้วยดู่ 1 1 1
154 201 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 1 6 3
155 202 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 2 4 3
156 203 โรงเรียนบ้านห้วยสะคาม 0 0 0
157 204 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 12 24 21
158 205 โรงเรียนบ้านห้วยหมากใต้ 1 2 1
159 199 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 0 0 0
160 200 โรงเรียนบ้านห้วยแดง 8 12 9
161 206 โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 0 0 0
162 216 โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 19 63 40
163 217 โรงเรียนบ้านอ่างหินน้อย 1 3 2
164 074 โรงเรียนบ้านเดื่อสะพานโดม 1 3 2
165 151 โรงเรียนบ้านเม็ก 2 4 3
166 158 โรงเรียนบ้านเลิงบาก 12 71 30
167 161 โรงเรียนบ้านเวินบึก 2 36 9
168 212 โรงเรียนบ้านเหล่าคำ 3 18 7
169 213 โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง 2 5 3
170 218 โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ 5 27 14
171 024 โรงเรียนบ้านแก่งกบ 4 7 5
172 025 โรงเรียนบ้านแก่งกอก 4 7 5
173 028 โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส 9 22 14
174 029 โรงเรียนบ้านแก่งยาง 1 6 3
175 027 โรงเรียนบ้านแก่งเจริญ 2 12 5
176 026 โรงเรียนบ้านแก้งกอก 17 44 32
177 032 โรงเรียนบ้านแขมเหนือ 1 1 1
178 031 โรงเรียนบ้านแขมใต้ 4 12 7
179 214 โรงเรียนบ้านแหลมทอง 6 17 11
180 047 โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง 18 40 24
181 056 โรงเรียนบ้านโชคอำนวย 5 12 9
182 075 โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ 3 7 5
183 126 โรงเรียนบ้านโนน 3 5 4
184 113 โรงเรียนบ้านโนนกาหลง 16 30 23
185 114 โรงเรียนบ้านโนนกุง 5 12 9
186 111 โรงเรียนบ้านโนนก่อ 19 54 38
187 115 โรงเรียนบ้านโนนข่า-โนนยาง 2 4 2
188 117 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 2 4 3
189 116 โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ 5 8 7
190 118 โรงเรียนบ้านโนนจันทร์ 7 16 10
191 119 โรงเรียนบ้านโนนจิก 5 11 8
192 120 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 7 13 11
193 121 โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก 9 15 11
194 122 โรงเรียนบ้านโนนยานาง 18 34 28
195 123 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 8 17 13
196 124 โรงเรียนบ้านโนนสุข 12 26 18
197 125 โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว 2 3 2
198 138 โรงเรียนบ้านโป่ง 0 0 0
199 143 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 12 34 22
200 144 โรงเรียนบ้านโพนแพง 12 26 15
201 215 โรงเรียนบ้านโหง่นขาม 0 0 0
202 086 โรงเรียนบ้านไทรงาม 2 13 4
203 155 โรงเรียนบ้านไร่ 23 72 40
204 154 โรงเรียนบ้านไร่ใต้ 12 65 26
205 219 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง 10 24 17
206 223 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) 1 2 2
207 224 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17 4 14 7
208 226 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 46 116 70
209 227 โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ 7 12 8
210 221 โรงเรียนเพียงหลวง ๑๒ 0 0 0
211 014 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) 18 66 34
212 222 โรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน 2 9 2
213 015 โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล 1 8 3
214 220 โรงเรียนประนอมศรีสงเคราะห์ 0 0 0
215 225 โรงเรียนอนุบาลตระการทิพย์ 3 15 3
216 001 โรงเรียนเจริญสุขศึกษา 1 3 1
217 012 โรงเรียนเทศบาล ๑ โพธิ์กลาง 0 0 0
218 013 โรงเรียนเทศบาล ๒ พิบูลวิทยาคาร 0 0 0
219 010 โรงเรียนตชด.บ้านป่าหญ้าคา 0 0 0
220 009 โรงเรียนตชด.บ้านแก่งศรีโคตร 1 2 2
221 011 โรงเรียนตชด.ปากลา 0 0 0
รวม 1442 3537 2329
5866


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]