หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายชาตรี ลักษณะดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 กรรมการกลาง  
2 นางนราวดี ลักษณะดี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการกลาง  


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]