สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองเม็ก 43 8 0 2 51
2 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 40 2 1 1 43
3 บ้านสำโรง 26 7 1 2 34
4 บ้านหนองกุง 25 5 0 3 30
5 บ้านนกเต็น 24 1 1 0 26
6 บ้านชาด 18 2 0 2 20
7 บ้านโคกเที่ยง 17 1 0 0 18
8 ชุมชนบ้านระเว 16 6 1 0 23
9 บ้านคำหนามแท่ง 16 1 1 1 18
10 บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 16 1 0 2 17
11 บ้านคำก้อม 15 4 0 1 19
12 บ้านโนนก่อ 15 2 1 1 18
13 ชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 15 2 0 1 17
14 บ้านไร่ 14 5 1 0 20
15 บ้านนาคาย 14 3 0 0 17
16 บ้านแก้งกอก 14 1 0 1 15
17 บ้านฟ้าห่วน 13 4 0 1 17
18 ไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) 13 3 1 1 17
19 ชุมชนบ้านวังสะแบง 12 4 1 0 17
20 นิคมสร้างตนเอง 2 12 2 2 3 16
21 บ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) 12 2 0 0 14
22 ชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 12 1 1 0 14
23 บ้านนาโพธิ์กลาง 12 1 0 0 13
24 บ้านหนองขุ่น 12 0 0 0 12
25 บ้านหนามแท่ง 11 5 0 1 16
26 บ้านโนนกาหลง 11 4 0 1 15
27 บ้านคำหว้า 11 4 0 0 15
28 บ้านชาดฮี 11 2 0 1 13
29 บ้านป่ากุงน้อย 11 1 0 2 12
30 ชุมชนห้วยไผ่ 11 1 0 0 12
31 บ้านโนนยานาง 10 5 1 2 16
32 บ้านบะไห 10 5 0 0 15
33 บ้านด่าน 10 2 1 1 13
34 บ้านหนองแสง-วังอ่าง 10 2 0 0 12
35 บ้านเลิงบาก 10 1 0 0 11
36 บ้านโพนแพง 10 0 0 0 10
37 บ้านตุงลุงเหนือ 10 0 0 0 10
38 บ้านห้วยหมาก 9 3 0 0 12
39 บ้านนาจาน 9 2 1 0 12
40 บ้านนาบัว 9 2 0 0 11
41 บ้านสุวรรณวารี 9 2 0 0 11
42 บ้านนาโพธิ์ 9 1 0 1 10
43 บ้านไฮหย่อง 9 1 0 0 10
44 บ้านโนนสุข 9 0 0 3 9
45 บ้านโพธิ์ศรี 8 3 0 0 11
46 บ้านแก่งดูกใส 8 1 0 0 9
47 บ้านนาเจริญ 8 1 0 0 9
48 บ้านภูมะหรี่ 8 0 0 0 8
49 บ้านห้วยแดง 8 0 0 0 8
50 บ้านหนองสองห้องดอนตูม 7 2 1 0 10
51 บ้านนาชุม 7 1 2 1 10
52 บ้านขัวแคน 7 0 0 1 7
53 อนุบาลศรีเมืองใหม่ 7 0 0 0 7
54 นิคมสร้างตนเอง 5 7 0 0 0 7
55 บ้านไร่ใต้ 6 5 0 1 11
56 บ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) 6 3 0 3 9
57 บ้านฝางคำสามัคคี 6 3 0 2 9
58 บ้านท่าช้าง 6 3 0 1 9
59 บ้านปากบุ่ง 6 3 0 0 9
60 บ้านนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) 6 2 1 0 9
61 บ้านผักหย่า 6 2 0 0 8
62 บ้านหินลาดแสนตอ 6 2 0 0 8
63 บ้านโนนสว่าง 6 1 0 1 7
64 บ้านโนนม่วง 6 1 0 0 7
65 บ้านสร้างแก้ว 6 0 0 1 6
66 บ้านลาดวารี 6 0 0 0 6
67 บ้านคำหมาไนร่องเข 5 3 0 0 8
68 บ้านดอนตะลี 5 2 0 1 7
69 บ้านดอนก่อ 5 2 0 0 7
70 บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) 5 1 1 0 7
71 บ้านหนองกอก 5 1 0 0 6
72 บ้านนาหว้า 5 1 0 0 6
73 บ้านกุ่ม 5 0 0 1 5
74 บ้านนาห้วยแดงดงสำโรง 5 0 0 0 5
75 บ้านหนองห้าง 5 0 0 0 5
76 บ้านโนนค้อลุคุ 5 0 0 0 5
77 บ้านนาคอ 4 3 0 0 7
78 บ้านดงดิบ 4 2 0 0 6
79 บ้านโนนม่วงโนนจิก 4 1 1 3 6
80 บ้านหินโงม 4 1 1 0 6
81 บ้านโนนจันทร์ 4 1 0 2 5
82 บ้านภูหล่น 4 1 0 1 5
83 บ้านเอือดใหญ่ 4 1 0 0 5
84 บ้านโนนกุง 4 1 0 0 5
85 บ้านหนองเชือก 4 0 1 2 5
86 บ้านหนองสองห้อง(พิบูลมังสาหาร) 4 0 1 1 5
87 บ้านดอนขวาง 4 0 0 1 4
88 บ้านจันทัย 4 0 0 0 4
89 บ้านแขมใต้ 4 0 0 0 4
90 บ้านนาห้วยแคน 4 0 0 0 4
91 บ้านแหลมทอง 3 3 0 0 6
92 บ้านนาโพธิ์ใต้ 3 2 2 0 7
93 บ้านดงบาก 3 2 0 0 5
94 บ้านโนนจิก 3 2 0 0 5
95 บ้านป่ากุงใหญ่ 3 1 1 1 5
96 บ้านนาเอือด 3 1 1 0 5
97 บ้านหนองโน 3 1 0 0 4
98 บ้านจิกลุ่ม 3 1 0 0 4
99 บ้านคำผ่าน 3 1 0 0 4
100 บ้านป่าเลา 3 1 0 0 4
101 ชุมชนบ้านเชียงแก้ว 3 0 1 1 4
102 บ้านสะพือท่าค้อ 3 0 1 0 4
103 บ้านม่วงโคน 3 0 0 1 3
104 บ้านท่าเสียวคันลึม 3 0 0 1 3
105 บ้านนาเลิน 3 0 0 1 3
106 บ้านพลาญชัย 3 0 0 1 3
107 บ้านชาด 3 0 0 0 3
108 บ้านดงแถบ 3 0 0 0 3
109 บ้านสระคำ 3 0 0 0 3
110 บ้านหนองโพธิ์ 3 0 0 0 3
111 บ้านเหล่าคำ 3 0 0 0 3
112 บ้านโนน 3 0 0 0 3
113 บ้านดอนโด่-โคกเลียบ 2 3 0 1 5
114 บ้านโชคอำนวย 2 3 0 0 5
115 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17 2 2 0 0 4
116 บ้านตุงลุง 2 2 0 0 4
117 บ้านแก่งกบ 2 2 0 0 4
118 บ้านดอนงัว 2 1 1 0 4
119 บ้านแก่งกอก 2 1 0 1 3
120 บ้านหนองผือ 2 1 0 0 3
121 บ้านโดมประดิษฐ์ 2 1 0 0 3
122 บ้านหัวเห่ว 2 0 1 1 3
123 บ้านเวินบึก 2 0 0 0 2
124 บ้านโนนหนองบัว 2 0 0 0 2
125 บ้านจุการ 2 0 0 0 2
126 บ้านตามุย 2 0 0 0 2
127 บ้านโนนข่า-โนนยาง 2 0 0 0 2
128 บ้านคำเตย 2 0 0 0 2
129 บ้านนาทอย 2 0 0 0 2
130 บ้านสร้างถ่อ 2 0 0 0 2
131 บ้านห้วยยาง 2 0 0 0 2
132 ไมตรีจิตไทย-อเมริกัน 2 0 0 0 2
133 บ้านดอนพันชาด 1 2 0 0 3
134 บ้านสงยาง 1 1 0 1 2
135 บ้านหินสูง 1 1 0 1 2
136 บ้านไทรงาม 1 1 0 0 2
137 อนุบาลตระการทิพย์ 1 1 0 0 2
138 บ้านลาดควาย 1 1 0 0 2
139 บ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) 1 1 0 0 2
140 บ้านกุดเรือคำ 1 1 0 0 2
141 บ้านเม็ก 1 1 0 0 2
142 บ้านหนองกุงน้อย 1 0 0 1 1
143 บ้านคำบง 1 0 0 1 1
144 บ้านดูกอึ่ง 1 0 0 1 1
145 บ้านเหล่าอินทร์แปลง 1 0 0 1 1
146 บ้านห้วยดู่ 1 0 0 0 1
147 บ้านวังพอก 1 0 0 0 1
148 บ้านห้วยน้ำใส 1 0 0 0 1
149 บ้านโนนคูณ 1 0 0 0 1
150 นิคม 2 อนุบาล 1 0 0 0 1
151 นิคมสร้างตนเอง 3 1 0 0 0 1
152 นิคมสร้างตนเอง 6 1 0 0 0 1
153 บ้านกุดก่วยโนนเจริญ 1 0 0 0 1
154 บ้านถิ่นสำราญ 1 0 0 0 1
155 บ้านนามน(สามัคคีวิทยา) 1 0 0 0 1
156 บ้านม่วงฮี 1 0 0 0 1
157 บ้านสะพือใต้ 1 0 0 0 1
158 บ้านหนองชาด 1 0 0 0 1
159 บ้านหนองไผ่(พิบูลมังสาหาร) 1 0 0 0 1
160 บ้านห้วยหมากใต้ 1 0 0 0 1
161 บ้านอ่างหินน้อย 1 0 0 0 1
162 บ้านเดื่อสะพานโดม 1 0 0 0 1
163 บ้านแขมเหนือ 1 0 0 0 1
164 หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) 1 0 0 0 1
165 เจริญสุขศึกษา 1 0 0 0 1
166 บ้านแก่งเจริญ 0 1 1 0 2
167 ตชด.บ้านแก่งศรีโคตร 0 1 0 0 1
168 บ้านคำเตย 0 1 0 0 1
169 บ้านงิ้ว 0 1 0 0 1
170 บ้านจิกเทิง 0 1 0 0 1
171 บ้านนาแค 0 1 0 0 1
172 บ้านนาโป่งโพน 0 1 0 0 1
173 บ้านบากชุม 0 1 0 0 1
174 บ้านบุ่งคำ 0 1 0 0 1
175 บ้านราษฎร์เจริญ 0 1 0 0 1
176 บ้านสิม 0 1 0 0 1
177 บ้านแก่งยาง 0 1 0 0 1
178 บ้านคำไหล 0 0 0 2 0
179 บ้านคันท่าเกวียน 0 0 0 1 0
180 บ้านนาทม 0 0 0 1 0
181 บ้านหนองหอย 0 0 0 1 0
182 บ้านซะซอม 0 0 0 0 0
183 บ้านบัวทอง 0 0 0 0 0
184 บ้านสวาสดิ์ 0 0 0 0 0
185 บ้านหนองบัวฮี 0 0 0 0 0
186 บ้านหนองไผ่(ศรีเมืองใหม่) 0 0 0 0 0
187 บ้านหุ่งหลวงพะเนียด 0 0 0 0 0
รวม 1,017 218 33 77 1,268