สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 35 2 1 1 38
2 บ้านหนองเม็ก 32 7 0 2 39
3 บ้านสำโรง 22 5 1 1 28
4 บ้านนกเต็น 19 1 1 0 21
5 บ้านชาด 16 2 0 2 18
6 บ้านคำหนามแท่ง 16 1 1 1 18
7 บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 16 1 0 2 17
8 บ้านหนองกุง 15 4 0 3 19
9 บ้านโนนก่อ 15 2 1 1 18
10 ชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 15 2 0 1 17
11 บ้านนาคาย 14 3 0 0 17
12 บ้านไร่ 13 5 1 0 19
13 บ้านคำก้อม 13 4 0 1 17
14 ไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) 13 3 1 1 17
15 ชุมชนบ้านระเว 13 3 0 0 16
16 ชุมชนบ้านวังสะแบง 12 4 1 0 17
17 นิคมสร้างตนเอง 2 12 2 2 3 16
18 บ้านนาโพธิ์กลาง 12 1 0 0 13
19 บ้านโคกเที่ยง 12 1 0 0 13
20 บ้านฟ้าห่วน 11 4 0 1 15
21 บ้านโนนกาหลง 11 4 0 1 15
22 บ้านชาดฮี 11 2 0 1 13
23 บ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) 11 2 0 0 13
24 ชุมชนห้วยไผ่ 11 1 0 0 12
25 บ้านโนนยานาง 10 5 1 2 16
26 บ้านหนองแสง-วังอ่าง 10 2 0 0 12
27 บ้านแก้งกอก 10 1 0 1 11
28 บ้านเลิงบาก 10 1 0 0 11
29 บ้านหนองขุ่น 10 0 0 0 10
30 บ้านด่าน 9 2 0 1 11
31 บ้านนาบัว 9 2 0 0 11
32 บ้านสุวรรณวารี 9 2 0 0 11
33 บ้านนาจาน 9 1 1 0 11
34 บ้านป่ากุงน้อย 9 1 0 2 10
35 บ้านหนามแท่ง 8 3 0 1 11
36 บ้านโพธิ์ศรี 8 3 0 0 11
37 บ้านโนนสุข 8 0 0 2 8
38 บ้านภูมะหรี่ 8 0 0 0 8
39 บ้านนาโพธิ์ 8 0 0 0 8
40 บ้านห้วยแดง 8 0 0 0 8
41 บ้านตุงลุงเหนือ 8 0 0 0 8
42 บ้านคำหว้า 7 2 0 0 9
43 บ้านนาชุม 7 1 2 1 10
44 ชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 7 1 1 0 9
45 บ้านห้วยหมาก 7 1 0 0 8
46 บ้านหนองสองห้องดอนตูม 7 1 0 0 8
47 บ้านขัวแคน 7 0 0 1 7
48 อนุบาลศรีเมืองใหม่ 7 0 0 0 7
49 บ้านโพนแพง 7 0 0 0 7
50 บ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) 6 3 0 3 9
51 บ้านผักหย่า 6 2 0 0 8
52 บ้านหินลาดแสนตอ 6 2 0 0 8
53 บ้านโนนม่วง 6 1 0 0 7
54 บ้านลาดวารี 6 0 0 0 6
55 บ้านดอนก่อ 5 2 0 0 7
56 บ้านปากบุ่ง 5 2 0 0 7
57 บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) 5 1 1 0 7
58 บ้านหนองกอก 5 1 0 0 6
59 บ้านนาหว้า 5 1 0 0 6
60 บ้านสร้างแก้ว 5 0 0 0 5
61 บ้านนาห้วยแดงดงสำโรง 5 0 0 0 5
62 บ้านนาเจริญ 5 0 0 0 5
63 บ้านหนองห้าง 5 0 0 0 5
64 บ้านโนนค้อลุคุ 5 0 0 0 5
65 บ้านไร่ใต้ 4 4 0 1 8
66 บ้านท่าช้าง 4 3 0 1 7
67 บ้านฝางคำสามัคคี 4 2 0 2 6
68 บ้านคำหมาไนร่องเข 4 2 0 0 6
69 บ้านโนนจันทร์ 4 1 0 2 5
70 บ้านภูหล่น 4 1 0 1 5
71 บ้านโนนสว่าง 4 1 0 1 5
72 บ้านเอือดใหญ่ 4 1 0 0 5
73 บ้านหนองเชือก 4 0 1 2 5
74 บ้านหนองสองห้อง(พิบูลมังสาหาร) 4 0 1 1 5
75 บ้านดอนขวาง 4 0 0 1 4
76 บ้านไฮหย่อง 4 0 0 0 4
77 บ้านจันทัย 4 0 0 0 4
78 บ้านแขมใต้ 4 0 0 0 4
79 บ้านนาห้วยแคน 4 0 0 0 4
80 บ้านโนนกุง 4 0 0 0 4
81 บ้านแหลมทอง 3 3 0 0 6
82 บ้านนาโพธิ์ใต้ 3 2 2 0 7
83 บ้านโนนจิก 3 2 0 0 5
84 บ้านโนนม่วงโนนจิก 3 1 1 3 5
85 บ้านป่ากุงใหญ่ 3 1 1 1 5
86 บ้านนาเอือด 3 1 1 0 5
87 บ้านนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) 3 1 1 0 5
88 บ้านดงดิบ 3 1 0 0 4
89 บ้านแก่งดูกใส 3 1 0 0 4
90 บ้านดงบาก 3 1 0 0 4
91 บ้านจิกลุ่ม 3 1 0 0 4
92 บ้านคำผ่าน 3 1 0 0 4
93 บ้านป่าเลา 3 1 0 0 4
94 บ้านสะพือท่าค้อ 3 0 1 0 4
95 บ้านหินโงม 3 0 1 0 4
96 ชุมชนบ้านเชียงแก้ว 3 0 0 1 3
97 บ้านท่าเสียวคันลึม 3 0 0 1 3
98 บ้านนาเลิน 3 0 0 1 3
99 บ้านกุ่ม 3 0 0 1 3
100 บ้านพลาญชัย 3 0 0 1 3
101 บ้านชาด 3 0 0 0 3
102 บ้านบะไห 3 0 0 0 3
103 บ้านสระคำ 3 0 0 0 3
104 บ้านหนองโพธิ์ 3 0 0 0 3
105 บ้านเหล่าคำ 3 0 0 0 3
106 บ้านโนน 3 0 0 0 3
107 บ้านโชคอำนวย 2 3 0 0 5
108 บ้านตุงลุง 2 2 0 0 4
109 บ้านแก่งกบ 2 2 0 0 4
110 บ้านดอนงัว 2 1 1 0 4
111 บ้านหนองผือ 2 1 0 0 3
112 บ้านโดมประดิษฐ์ 2 1 0 0 3
113 บ้านหัวเห่ว 2 0 1 1 3
114 บ้านเวินบึก 2 0 0 0 2
115 บ้านโนนหนองบัว 2 0 0 0 2
116 บ้านจุการ 2 0 0 0 2
117 บ้านดงแถบ 2 0 0 0 2
118 บ้านตามุย 2 0 0 0 2
119 บ้านนาคอ 2 0 0 0 2
120 บ้านหนองโน 2 0 0 0 2
121 บ้านโนนข่า-โนนยาง 2 0 0 0 2
122 บ้านคำเตย 2 0 0 0 2
123 บ้านนาทอย 2 0 0 0 2
124 บ้านสร้างถ่อ 2 0 0 0 2
125 บ้านห้วยยาง 2 0 0 0 2
126 ไมตรีจิตไทย-อเมริกัน 2 0 0 0 2
127 บ้านดอนโด่-โคกเลียบ 1 3 0 0 4
128 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17 1 2 0 0 3
129 บ้านดอนพันชาด 1 2 0 0 3
130 บ้านดอนตะลี 1 1 0 1 2
131 บ้านสงยาง 1 1 0 1 2
132 บ้านหินสูง 1 1 0 1 2
133 บ้านไทรงาม 1 1 0 0 2
134 อนุบาลตระการทิพย์ 1 1 0 0 2
135 บ้านลาดควาย 1 1 0 0 2
136 บ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) 1 1 0 0 2
137 บ้านเม็ก 1 1 0 0 2
138 บ้านหนองกุงน้อย 1 0 0 1 1
139 บ้านคำบง 1 0 0 1 1
140 บ้านดูกอึ่ง 1 0 0 1 1
141 บ้านเหล่าอินทร์แปลง 1 0 0 1 1
142 บ้านแก่งกอก 1 0 0 1 1
143 นิคมสร้างตนเอง 5 1 0 0 0 1
144 บ้านวังพอก 1 0 0 0 1
145 บ้านห้วยน้ำใส 1 0 0 0 1
146 บ้านโนนคูณ 1 0 0 0 1
147 นิคม 2 อนุบาล 1 0 0 0 1
148 นิคมสร้างตนเอง 3 1 0 0 0 1
149 นิคมสร้างตนเอง 6 1 0 0 0 1
150 บ้านกุดก่วยโนนเจริญ 1 0 0 0 1
151 บ้านกุดเรือคำ 1 0 0 0 1
152 บ้านถิ่นสำราญ 1 0 0 0 1
153 บ้านนามน(สามัคคีวิทยา) 1 0 0 0 1
154 บ้านม่วงฮี 1 0 0 0 1
155 บ้านสะพือใต้ 1 0 0 0 1
156 บ้านหนองชาด 1 0 0 0 1
157 บ้านหนองไผ่(พิบูลมังสาหาร) 1 0 0 0 1
158 บ้านห้วยหมากใต้ 1 0 0 0 1
159 บ้านอ่างหินน้อย 1 0 0 0 1
160 บ้านเดื่อสะพานโดม 1 0 0 0 1
161 บ้านแขมเหนือ 1 0 0 0 1
162 หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) 1 0 0 0 1
163 เจริญสุขศึกษา 1 0 0 0 1
164 บ้านแก่งเจริญ 0 1 1 0 2
165 ตชด.บ้านแก่งศรีโคตร 0 1 0 0 1
166 บ้านคำเตย 0 1 0 0 1
167 บ้านจิกเทิง 0 1 0 0 1
168 บ้านนาแค 0 1 0 0 1
169 บ้านนาโป่งโพน 0 1 0 0 1
170 บ้านบากชุม 0 1 0 0 1
171 บ้านบุ่งคำ 0 1 0 0 1
172 บ้านราษฎร์เจริญ 0 1 0 0 1
173 บ้านสิม 0 1 0 0 1
174 บ้านแก่งยาง 0 1 0 0 1
175 บ้านคำไหล 0 0 0 2 0
176 บ้านคันท่าเกวียน 0 0 0 1 0
177 บ้านนาทม 0 0 0 1 0
178 บ้านม่วงโคน 0 0 0 1 0
179 บ้านหนองหอย 0 0 0 1 0
180 บ้านซะซอม 0 0 0 0 0
181 บ้านบัวทอง 0 0 0 0 0
182 บ้านหุ่งหลวงพะเนียด 0 0 0 0 0
รวม 876 178 29 72 1,155