สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านคำหนามแท่ง 13 2 0 15 16 1 1 1 18
2 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 8 10 9 27 40 2 1 1 43
3 ชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 7 0 1 8 12 1 1 0 14
4 บ้านหนองกุง 6 3 6 15 25 5 0 3 30
5 บ้านหนองเม็ก 5 12 7 24 43 8 0 2 51
6 บ้านสำโรง 5 3 3 11 26 7 1 2 34
7 บ้านนกเต็น 4 5 1 10 24 1 1 0 26
8 บ้านฟ้าห่วน 4 2 3 9 13 4 0 1 17
9 ชุมชนบ้านระเว 4 2 2 8 16 6 1 0 23
10 บ้านคำก้อม 4 2 1 7 15 4 0 1 19
11 บ้านโนนก่อ 4 0 3 7 15 2 1 1 18
12 บ้านห้วยหมาก 4 0 1 5 9 3 0 0 12
13 บ้านนาบัว 3 3 3 9 9 2 0 0 11
14 บ้านไฮหย่อง 3 2 1 6 9 1 0 0 10
15 บ้านหนองขุ่น 3 1 3 7 12 0 0 0 12
16 บ้านหนองเชือก 3 1 0 4 4 0 1 2 5
17 ชุมชนบ้านวังสะแบง 3 0 2 5 12 4 1 0 17
18 บ้านชาดฮี 3 0 1 4 11 2 0 1 13
19 บ้านหนองแสง-วังอ่าง 3 0 1 4 10 2 0 0 12
20 บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 2 3 1 6 16 1 0 2 17
21 ชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 2 2 4 8 15 2 0 1 17
22 บ้านป่ากุงน้อย 2 2 1 5 11 1 0 2 12
23 ไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) 2 2 0 4 13 3 1 1 17
24 บ้านภูมะหรี่ 2 2 0 4 8 0 0 0 8
25 บ้านโนนจันทร์ 2 2 0 4 4 1 0 2 5
26 บ้านคำหว้า 2 1 3 6 11 4 0 0 15
27 บ้านแก่งดูกใส 2 1 3 6 8 1 0 0 9
28 บ้านด่าน 2 1 1 4 10 2 1 1 13
29 บ้านนาโพธิ์กลาง 2 0 3 5 12 1 0 0 13
30 บ้านแก้งกอก 2 0 2 4 14 1 0 1 15
31 บ้านนาโพธิ์ 2 0 1 3 9 1 0 1 10
32 บ้านม่วงโคน 2 0 1 3 3 0 0 1 3
33 บ้านโนนสุข 2 0 0 2 9 0 0 3 9
34 อนุบาลศรีเมืองใหม่ 2 0 0 2 7 0 0 0 7
35 บ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) 2 0 0 2 6 3 0 3 9
36 ชุมชนบ้านเชียงแก้ว 2 0 0 2 3 0 1 1 4
37 บ้านห้วยแดง 1 6 1 8 8 0 0 0 8
38 บ้านนาจาน 1 3 2 6 9 2 1 0 12
39 บ้านโพนแพง 1 3 1 5 10 0 0 0 10
40 บ้านดอนก่อ 1 2 1 4 5 2 0 0 7
41 บ้านหนองสองห้องดอนตูม 1 2 0 3 7 2 1 0 10
42 บ้านไร่ 1 1 2 4 14 5 1 0 20
43 บ้านสร้างแก้ว 1 1 1 3 6 0 0 1 6
44 บ้านดงดิบ 1 1 1 3 4 2 0 0 6
45 บ้านสะพือท่าค้อ 1 1 1 3 3 0 1 0 4
46 บ้านท่าช้าง 1 1 0 2 6 3 0 1 9
47 บ้านหนองกอก 1 1 0 2 5 1 0 0 6
48 บ้านเอือดใหญ่ 1 1 0 2 4 1 0 0 5
49 บ้านท่าเสียวคันลึม 1 1 0 2 3 0 0 1 3
50 บ้านชาด 1 1 0 2 3 0 0 0 3
51 บ้านโคกเที่ยง 1 0 2 3 17 1 0 0 18
52 บ้านหนามแท่ง 1 0 2 3 11 5 0 1 16
53 บ้านโนนยานาง 1 0 1 2 10 5 1 2 16
54 บ้านปากบุ่ง 1 0 0 1 6 3 0 0 9
55 บ้านนาห้วยแดงดงสำโรง 1 0 0 1 5 0 0 0 5
56 บ้านโนนม่วงโนนจิก 1 0 0 1 4 1 1 3 6
57 บ้านนาโพธิ์ใต้ 1 0 0 1 3 2 2 0 7
58 บ้านดงบาก 1 0 0 1 3 2 0 0 5
59 บ้านนาเอือด 1 0 0 1 3 1 1 0 5
60 บ้านดอนโด่-โคกเลียบ 1 0 0 1 2 3 0 1 5
61 บ้านเวินบึก 1 0 0 1 2 0 0 0 2
62 บ้านโนนหนองบัว 1 0 0 1 2 0 0 0 2
63 บ้านห้วยดู่ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
64 นิคมสร้างตนเอง 5 0 3 2 5 7 0 0 0 7
65 บ้านนาเจริญ 0 3 1 4 8 1 0 0 9
66 บ้านดอนตะลี 0 3 0 3 5 2 0 1 7
67 ชุมชนห้วยไผ่ 0 2 3 5 11 1 0 0 12
68 บ้านบะไห 0 2 3 5 10 5 0 0 15
69 บ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) 0 2 2 4 12 2 0 0 14
70 นิคมสร้างตนเอง 2 0 2 1 3 12 2 2 3 16
71 บ้านหนองห้าง 0 2 1 3 5 0 0 0 5
72 บ้านสุวรรณวารี 0 2 0 2 9 2 0 0 11
73 บ้านป่ากุงใหญ่ 0 2 0 2 3 1 1 1 5
74 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17 0 2 0 2 2 2 0 0 4
75 บ้านขัวแคน 0 1 2 3 7 0 0 1 7
76 บ้านกุ่ม 0 1 2 3 5 0 0 1 5
77 บ้านจันทัย 0 1 2 3 4 0 0 0 4
78 บ้านชาด 0 1 1 2 18 2 0 2 20
79 บ้านโพธิ์ศรี 0 1 1 2 8 3 0 0 11
80 บ้านผักหย่า 0 1 1 2 6 2 0 0 8
81 บ้านโนนสว่าง 0 1 1 2 6 1 0 1 7
82 บ้านหนองโน 0 1 1 2 3 1 0 0 4
83 บ้านดงแถบ 0 1 1 2 3 0 0 0 3
84 บ้านนาชุม 0 1 0 1 7 1 2 1 10
85 บ้านนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) 0 1 0 1 6 2 1 0 9
86 บ้านหินลาดแสนตอ 0 1 0 1 6 2 0 0 8
87 บ้านโนนม่วง 0 1 0 1 6 1 0 0 7
88 บ้านลาดวารี 0 1 0 1 6 0 0 0 6
89 บ้านคำหมาไนร่องเข 0 1 0 1 5 3 0 0 8
90 บ้านนาหว้า 0 1 0 1 5 1 0 0 6
91 บ้านโนนค้อลุคุ 0 1 0 1 5 0 0 0 5
92 บ้านภูหล่น 0 1 0 1 4 1 0 1 5
93 บ้านแขมใต้ 0 1 0 1 4 0 0 0 4
94 บ้านนาเลิน 0 1 0 1 3 0 0 1 3
95 บ้านโชคอำนวย 0 1 0 1 2 3 0 0 5
96 บ้านไทรงาม 0 1 0 1 1 1 0 0 2
97 บ้านวังพอก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
98 บ้านห้วยน้ำใส 0 1 0 1 1 0 0 0 1
99 บ้านโนนกาหลง 0 0 1 1 11 4 0 1 15
100 บ้านเลิงบาก 0 0 1 1 10 1 0 0 11
101 บ้านตุงลุงเหนือ 0 0 1 1 10 0 0 0 10
102 บ้านนาคอ 0 0 1 1 4 3 0 0 7
103 บ้านหินโงม 0 0 1 1 4 1 1 0 6
104 บ้านหนองสองห้อง(พิบูลมังสาหาร) 0 0 1 1 4 0 1 1 5
105 บ้านนาห้วยแคน 0 0 1 1 4 0 0 0 4
106 บ้านแหลมทอง 0 0 1 1 3 3 0 0 6
107 บ้านจิกลุ่ม 0 0 1 1 3 1 0 0 4
108 บ้านแก่งกอก 0 0 1 1 2 1 0 1 3
109 บ้านหนองผือ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
110 บ้านโดมประดิษฐ์ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
111 บ้านจุการ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
112 บ้านตามุย 0 0 1 1 2 0 0 0 2
113 บ้านโนนข่า-โนนยาง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
114 อนุบาลตระการทิพย์ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
115 บ้านลาดควาย 0 0 1 1 1 1 0 0 2
116 บ้านนาคาย 0 0 0 0 14 3 0 0 17
117 บ้านไร่ใต้ 0 0 0 0 6 5 0 1 11
118 บ้านฝางคำสามัคคี 0 0 0 0 6 3 0 2 9
119 บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) 0 0 0 0 5 1 1 0 7
120 บ้านโนนกุง 0 0 0 0 4 1 0 0 5
121 บ้านดอนขวาง 0 0 0 0 4 0 0 1 4
122 บ้านโนนจิก 0 0 0 0 3 2 0 0 5
123 บ้านคำผ่าน 0 0 0 0 3 1 0 0 4
124 บ้านป่าเลา 0 0 0 0 3 1 0 0 4
125 บ้านพลาญชัย 0 0 0 0 3 0 0 1 3
126 บ้านสระคำ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
127 บ้านหนองโพธิ์ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
128 บ้านเหล่าคำ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
129 บ้านโนน 0 0 0 0 3 0 0 0 3
130 บ้านตุงลุง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
131 บ้านแก่งกบ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
132 บ้านดอนงัว 0 0 0 0 2 1 1 0 4
133 บ้านหัวเห่ว 0 0 0 0 2 0 1 1 3
134 บ้านคำเตย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
135 บ้านนาทอย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
136 บ้านสร้างถ่อ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
137 บ้านห้วยยาง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
138 ไมตรีจิตไทย-อเมริกัน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
139 บ้านดอนพันชาด 0 0 0 0 1 2 0 0 3
140 บ้านสงยาง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
141 บ้านหินสูง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
142 บ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
143 บ้านกุดเรือคำ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
144 บ้านเม็ก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
145 บ้านหนองกุงน้อย 0 0 0 0 1 0 0 1 1
146 บ้านคำบง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
147 บ้านดูกอึ่ง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
148 บ้านเหล่าอินทร์แปลง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
149 บ้านโนนคูณ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
150 นิคม 2 อนุบาล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
151 นิคมสร้างตนเอง 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1
152 นิคมสร้างตนเอง 6 0 0 0 0 1 0 0 0 1
153 บ้านกุดก่วยโนนเจริญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
154 บ้านถิ่นสำราญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
155 บ้านนามน(สามัคคีวิทยา) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
156 บ้านม่วงฮี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
157 บ้านสะพือใต้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
158 บ้านหนองชาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
159 บ้านหนองไผ่(พิบูลมังสาหาร) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
160 บ้านห้วยหมากใต้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
161 บ้านอ่างหินน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
162 บ้านเดื่อสะพานโดม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
163 บ้านแขมเหนือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
164 หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
165 เจริญสุขศึกษา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
166 บ้านแก่งเจริญ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
167 ตชด.บ้านแก่งศรีโคตร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
168 บ้านคำเตย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
169 บ้านงิ้ว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
170 บ้านจิกเทิง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
171 บ้านนาแค 0 0 0 0 0 1 0 0 1
172 บ้านนาโป่งโพน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
173 บ้านบากชุม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
174 บ้านบุ่งคำ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
175 บ้านราษฎร์เจริญ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
176 บ้านสิม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
177 บ้านแก่งยาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
178 บ้านคำไหล 0 0 0 0 0 0 0 2 0
179 บ้านคันท่าเกวียน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
180 บ้านนาทม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
181 บ้านหนองหอย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
182 บ้านซะซอม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 บ้านบัวทอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 บ้านสวาสดิ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 บ้านหนองบัวฮี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 บ้านหนองไผ่(ศรีเมืองใหม่) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 บ้านหุ่งหลวงพะเนียด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 150 138 125 413 1,017 218 33 77 1,268