สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านคำหนามแท่ง 13 2 0 15 16 1 1 1 18
2 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 7 9 7 23 35 2 1 1 38
3 บ้านสำโรง 4 3 3 10 22 5 1 1 28
4 บ้านโนนก่อ 4 0 3 7 15 2 1 1 18
5 บ้านนาบัว 3 3 3 9 9 2 0 0 11
6 ชุมชนบ้านระเว 3 2 1 6 13 3 0 0 16
7 บ้านคำก้อม 3 2 0 5 13 4 0 1 17
8 บ้านหนองเชือก 3 1 0 4 4 0 1 2 5
9 ชุมชนบ้านวังสะแบง 3 0 2 5 12 4 1 0 17
10 บ้านชาดฮี 3 0 1 4 11 2 0 1 13
11 บ้านหนองแสง-วังอ่าง 3 0 1 4 10 2 0 0 12
12 บ้านหนองเม็ก 2 4 7 13 32 7 0 2 39
13 บ้านนกเต็น 2 3 1 6 19 1 1 0 21
14 บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 2 3 1 6 16 1 0 2 17
15 ชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 2 2 4 8 15 2 0 1 17
16 บ้านฟ้าห่วน 2 2 3 7 11 4 0 1 15
17 ไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) 2 2 0 4 13 3 1 1 17
18 บ้านภูมะหรี่ 2 2 0 4 8 0 0 0 8
19 บ้านโนนจันทร์ 2 2 0 4 4 1 0 2 5
20 บ้านนาโพธิ์กลาง 2 0 3 5 12 1 0 0 13
21 บ้านหนองขุ่น 2 0 3 5 10 0 0 0 10
22 บ้านด่าน 2 0 1 3 9 2 0 1 11
23 บ้านนาโพธิ์ 2 0 1 3 8 0 0 0 8
24 ชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 2 0 1 3 7 1 1 0 9
25 บ้านห้วยหมาก 2 0 1 3 7 1 0 0 8
26 บ้านโนนสุข 2 0 0 2 8 0 0 2 8
27 อนุบาลศรีเมืองใหม่ 2 0 0 2 7 0 0 0 7
28 บ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) 2 0 0 2 6 3 0 3 9
29 ชุมชนบ้านเชียงแก้ว 2 0 0 2 3 0 0 1 3
30 บ้านห้วยแดง 1 6 1 8 8 0 0 0 8
31 บ้านนาจาน 1 3 2 6 9 1 1 0 11
32 บ้านหนองกุง 1 2 4 7 15 4 0 3 19
33 บ้านป่ากุงน้อย 1 2 1 4 9 1 0 2 10
34 บ้านโพนแพง 1 2 1 4 7 0 0 0 7
35 บ้านดอนก่อ 1 2 1 4 5 2 0 0 7
36 บ้านหนองสองห้องดอนตูม 1 2 0 3 7 1 0 0 8
37 บ้านดงดิบ 1 1 1 3 3 1 0 0 4
38 บ้านสะพือท่าค้อ 1 1 1 3 3 0 1 0 4
39 บ้านหนองกอก 1 1 0 2 5 1 0 0 6
40 บ้านเอือดใหญ่ 1 1 0 2 4 1 0 0 5
41 บ้านแก่งดูกใส 1 1 0 2 3 1 0 0 4
42 บ้านท่าเสียวคันลึม 1 1 0 2 3 0 0 1 3
43 บ้านชาด 1 1 0 2 3 0 0 0 3
44 บ้านโนนยานาง 1 0 1 2 10 5 1 2 16
45 บ้านแก้งกอก 1 0 1 2 10 1 0 1 11
46 บ้านหนามแท่ง 1 0 1 2 8 3 0 1 11
47 บ้านสร้างแก้ว 1 0 1 2 5 0 0 0 5
48 บ้านไฮหย่อง 1 0 1 2 4 0 0 0 4
49 บ้านโคกเที่ยง 1 0 0 1 12 1 0 0 13
50 บ้านปากบุ่ง 1 0 0 1 5 2 0 0 7
51 บ้านนาห้วยแดงดงสำโรง 1 0 0 1 5 0 0 0 5
52 บ้านนาโพธิ์ใต้ 1 0 0 1 3 2 2 0 7
53 บ้านนาเอือด 1 0 0 1 3 1 1 0 5
54 บ้านดงบาก 1 0 0 1 3 1 0 0 4
55 บ้านเวินบึก 1 0 0 1 2 0 0 0 2
56 บ้านโนนหนองบัว 1 0 0 1 2 0 0 0 2
57 บ้านนาเจริญ 0 3 0 3 5 0 0 0 5
58 ชุมชนห้วยไผ่ 0 2 3 5 11 1 0 0 12
59 นิคมสร้างตนเอง 2 0 2 1 3 12 2 2 3 16
60 บ้านหนองห้าง 0 2 1 3 5 0 0 0 5
61 บ้านสุวรรณวารี 0 2 0 2 9 2 0 0 11
62 บ้านป่ากุงใหญ่ 0 2 0 2 3 1 1 1 5
63 บ้านไร่ 0 1 2 3 13 5 1 0 19
64 บ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) 0 1 2 3 11 2 0 0 13
65 บ้านขัวแคน 0 1 2 3 7 0 0 1 7
66 บ้านจันทัย 0 1 2 3 4 0 0 0 4
67 บ้านชาด 0 1 1 2 16 2 0 2 18
68 บ้านโพธิ์ศรี 0 1 1 2 8 3 0 0 11
69 บ้านคำหว้า 0 1 1 2 7 2 0 0 9
70 บ้านผักหย่า 0 1 1 2 6 2 0 0 8
71 บ้านนาชุม 0 1 0 1 7 1 2 1 10
72 บ้านหินลาดแสนตอ 0 1 0 1 6 2 0 0 8
73 บ้านโนนม่วง 0 1 0 1 6 1 0 0 7
74 บ้านลาดวารี 0 1 0 1 6 0 0 0 6
75 บ้านนาหว้า 0 1 0 1 5 1 0 0 6
76 บ้านโนนค้อลุคุ 0 1 0 1 5 0 0 0 5
77 บ้านภูหล่น 0 1 0 1 4 1 0 1 5
78 บ้านโนนสว่าง 0 1 0 1 4 1 0 1 5
79 บ้านแขมใต้ 0 1 0 1 4 0 0 0 4
80 บ้านนาเลิน 0 1 0 1 3 0 0 1 3
81 บ้านโชคอำนวย 0 1 0 1 2 3 0 0 5
82 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17 0 1 0 1 1 2 0 0 3
83 บ้านดอนตะลี 0 1 0 1 1 1 0 1 2
84 บ้านไทรงาม 0 1 0 1 1 1 0 0 2
85 นิคมสร้างตนเอง 5 0 1 0 1 1 0 0 0 1
86 บ้านวังพอก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
87 บ้านห้วยน้ำใส 0 1 0 1 1 0 0 0 1
88 บ้านโนนกาหลง 0 0 1 1 11 4 0 1 15
89 บ้านเลิงบาก 0 0 1 1 10 1 0 0 11
90 บ้านตุงลุงเหนือ 0 0 1 1 8 0 0 0 8
91 บ้านหนองสองห้อง(พิบูลมังสาหาร) 0 0 1 1 4 0 1 1 5
92 บ้านนาห้วยแคน 0 0 1 1 4 0 0 0 4
93 บ้านแหลมทอง 0 0 1 1 3 3 0 0 6
94 บ้านจิกลุ่ม 0 0 1 1 3 1 0 0 4
95 บ้านหินโงม 0 0 1 1 3 0 1 0 4
96 บ้านกุ่ม 0 0 1 1 3 0 0 1 3
97 บ้านหนองผือ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
98 บ้านโดมประดิษฐ์ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
99 บ้านจุการ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
100 บ้านดงแถบ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
101 บ้านตามุย 0 0 1 1 2 0 0 0 2
102 บ้านนาคอ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
103 บ้านหนองโน 0 0 1 1 2 0 0 0 2
104 บ้านโนนข่า-โนนยาง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
105 อนุบาลตระการทิพย์ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
106 บ้านลาดควาย 0 0 1 1 1 1 0 0 2
107 บ้านนาคาย 0 0 0 0 14 3 0 0 17
108 บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) 0 0 0 0 5 1 1 0 7
109 บ้านไร่ใต้ 0 0 0 0 4 4 0 1 8
110 บ้านท่าช้าง 0 0 0 0 4 3 0 1 7
111 บ้านฝางคำสามัคคี 0 0 0 0 4 2 0 2 6
112 บ้านคำหมาไนร่องเข 0 0 0 0 4 2 0 0 6
113 บ้านดอนขวาง 0 0 0 0 4 0 0 1 4
114 บ้านโนนกุง 0 0 0 0 4 0 0 0 4
115 บ้านโนนจิก 0 0 0 0 3 2 0 0 5
116 บ้านโนนม่วงโนนจิก 0 0 0 0 3 1 1 3 5
117 บ้านนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) 0 0 0 0 3 1 1 0 5
118 บ้านคำผ่าน 0 0 0 0 3 1 0 0 4
119 บ้านป่าเลา 0 0 0 0 3 1 0 0 4
120 บ้านพลาญชัย 0 0 0 0 3 0 0 1 3
121 บ้านบะไห 0 0 0 0 3 0 0 0 3
122 บ้านสระคำ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
123 บ้านหนองโพธิ์ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
124 บ้านเหล่าคำ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
125 บ้านโนน 0 0 0 0 3 0 0 0 3
126 บ้านตุงลุง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
127 บ้านแก่งกบ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
128 บ้านดอนงัว 0 0 0 0 2 1 1 0 4
129 บ้านหัวเห่ว 0 0 0 0 2 0 1 1 3
130 บ้านคำเตย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
131 บ้านนาทอย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
132 บ้านสร้างถ่อ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
133 บ้านห้วยยาง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
134 ไมตรีจิตไทย-อเมริกัน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
135 บ้านดอนโด่-โคกเลียบ 0 0 0 0 1 3 0 0 4
136 บ้านดอนพันชาด 0 0 0 0 1 2 0 0 3
137 บ้านสงยาง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
138 บ้านหินสูง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
139 บ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
140 บ้านเม็ก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
141 บ้านหนองกุงน้อย 0 0 0 0 1 0 0 1 1
142 บ้านคำบง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
143 บ้านดูกอึ่ง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
144 บ้านเหล่าอินทร์แปลง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
145 บ้านแก่งกอก 0 0 0 0 1 0 0 1 1
146 บ้านโนนคูณ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
147 นิคม 2 อนุบาล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
148 นิคมสร้างตนเอง 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1
149 นิคมสร้างตนเอง 6 0 0 0 0 1 0 0 0 1
150 บ้านกุดก่วยโนนเจริญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
151 บ้านกุดเรือคำ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
152 บ้านถิ่นสำราญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
153 บ้านนามน(สามัคคีวิทยา) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
154 บ้านม่วงฮี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
155 บ้านสะพือใต้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
156 บ้านหนองชาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
157 บ้านหนองไผ่(พิบูลมังสาหาร) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
158 บ้านห้วยหมากใต้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
159 บ้านอ่างหินน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
160 บ้านเดื่อสะพานโดม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
161 บ้านแขมเหนือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
162 หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
163 เจริญสุขศึกษา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
164 บ้านแก่งเจริญ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
165 ตชด.บ้านแก่งศรีโคตร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
166 บ้านคำเตย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
167 บ้านจิกเทิง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
168 บ้านนาแค 0 0 0 0 0 1 0 0 1
169 บ้านนาโป่งโพน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
170 บ้านบากชุม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
171 บ้านบุ่งคำ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
172 บ้านราษฎร์เจริญ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
173 บ้านสิม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
174 บ้านแก่งยาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
175 บ้านคำไหล 0 0 0 0 0 0 0 2 0
176 บ้านคันท่าเกวียน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
177 บ้านนาทม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
178 บ้านม่วงโคน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
179 บ้านหนองหอย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
180 บ้านซะซอม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 บ้านบัวทอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 บ้านหุ่งหลวงพะเนียด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 112 106 100 318 876 178 29 72 1,083