ตารางการแข่งขัน
ประชาสัมพันธ์ขณะนี้ตารางการแข่งขันได้ดำเนินการเรียบร้อย ให้ทุกโรงเรียนที่เป็นตัวแทนกลุ่มเครือข่ายตรวจสอบตารางการแข่งขันได้ในเว็ปไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนของ สพป.อบ.3 ตารางการแข่งขันอาจจะมีการปรับปรุงทุกวัน เนื่องจากข้อมูลจำนวนทีมที่เข้าแข่งขันยังครบ ดังนั้นให้ตรวจสอบตารางการแข่งขันทุกวัน ให้ปริ้นตารางการแข่งขันได้ใน วันที่ 7 ตุลาคม 2558 จะเป็นตารางล่าสุด (สำหรับคอมพิวเตอร์ปริ้นตารางได้ในวันที่ 5 กันยายน 2558)
วันพฤหัสบดี ที่ 01 ตุลาคม 2558 เวลา 06:51 น.