แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ให้ทุกโรงเรียนเข้าระบบโรงเรียนเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อมูลนักเรียน/ครูให้ถูกต้อง โดยให้ดำเนินการภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 (สำหรับโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเขตให้ดำเนินการให้เสร็จก่อนวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558)เพื่อทางเขตพื้นที่จะโอนข้อมูลเข้าแข่งระดับภาคต่อไป

วันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2558 เวลา 17:29 น.