การเพิ่มชื่อกรรมการตัดสิน
การเพิ่มชื่อกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันระดับเขตพื้นที่  ให้โรงเรียนที่มีบุคลากรในโรงเรียนเป็นคณะกรรมการตัดสินระดับเขตพื้นที่สมัครเป็นกรรมการในระบบโดยใช้รหัสโรงเรียนในการสมัคร  โดยให้ดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
วันอังคาร ที่ 01 ธันวาคม 2558 เวลา 18:01 น.