การลงทะเบียนสมัครแข่งขันกิจกรรมเรียนร่วม

ให้โรงเรียนที่จะสมัครเข้าแข่งขันกิจกรรมเรียนร่วมลงทะเบียนสมัครโดยเข้าระบบงานโรงเรียนโดยใช้ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่านเดิมหรือติดต่อ  ศน.ธวัชชัย0821499374 สมัครภายในวันที่30 กันยายน  2558

วันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2558 เวลา 18:18 น.