ตารางการแข่งขันคอมพิวเตอร์

การแข่งขันรายการกลุ่มคอมพิวเตอร์เริ่มวันที่  6 ตุลาคม 2558 สถานที่ ห้อมคอมพิวเตอร์1 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร  รายละเอียดดูจากตารางการแข่งขันหน้าเว็ปไซต์งานศิลปหัตถกรรมของ สพป.อบ.3

วันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2558 เวลา 11:05 น.