หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นายชัยโย หน่อสุวรรณ   0812667089
3 โรงเรียนบ้านคำขวาง ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  
4 โรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็ก ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  
5 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  
6 โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี  
7 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  
8 โรงเรียนวิจิตรพิทยา เลขที่ 313/11 หมู่ที่ 2 ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190  
9 โรงเรียนวิจิตราพิทยา ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  
10 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]