หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
8-9 ตุลาคม 2558

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็ก 8 ต.ค. 2558 09.00
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็ก 8 ต.ค. 2558 09.00
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็ก 8 ต.ค. 2558 09.00
-
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง หอประชุม 9 ต.ค. 2558 09.00 วัสดุ ครุภัณฑ์ ในการเข้าแข่งขัน ให้จัดหามาเอง
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง อาคารอเนกประสงค์ 1 9 ต.ค. 2558 09.00 วัสดุ ครุภัณฑ์ ในการเข้าแข่งขัน ให้จัดหามาเองCopyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]