หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
8-9 ตุลาคม 2558

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง ห้อง e- classroom 8 ต.ค. 2558 09.00
-
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง ห้อง ASEAN 8 ต.ค. 2558 09.00
-
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง ห้องจริยธรรม 8 ต.ค. 2558 09.00
-
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง หอประชุม 8 ต.ค. 2558 09.00
-
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง ห้องอนุบาล 1 8 ต.ค. 2558 09.00
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]