หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
8-9 ตุลาคม 2558

[ ทั้งหมด   8 ต.ค. 2558   9 ต.ค. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 9 ต.ค. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) ห้องดนตรี 9 ต.ค. 2558 13.00
2 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) ห้องโสตฯ 9 ต.ค. 2558 14.30
3 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) ห้องโสตฯ 9 ต.ค. 2558 13.00
4 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) ห้องโสตฯ 9 ต.ค. 2558 10.30
5 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) ห้องประชุมใหญ่ 9 ต.ค. 2558 14.30
6 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) ห้องโสตฯ 9 ต.ค. 2558 08.30
7 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) ห้องประชุมใหญ่ 9 ต.ค. 2558 13.00
8 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) ห้องประชุมใหญ่ 9 ต.ค. 2558 10.30
9 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) ห้องประชุมใหญ่ 9 ต.ค. 2558 08.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง หอประชุม 9 ต.ค. 2558 09.00
2 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง อาคารอเนกประสงค์ 1 9 ต.ค. 2558 09.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคำขวาง 9 ต.ค. 2558 09.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคำขวาง 9 ต.ค. 2558 09.00
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคำขวาง 9 ต.ค. 2558 09.00
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคำขวาง 9 ต.ค. 2558 09.00
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคำขวาง 9 ต.ค. 2558 09.00
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคำขวาง 9 ต.ค. 2558 09.00
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคำขวาง 9 ต.ค. 2558 09.00
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคำขวาง 9 ต.ค. 2558 09.00
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคำขวาง 9 ต.ค. 2558 09.00
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคำขวาง 9 ต.ค. 2558 09.00
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคำขวาง 9 ต.ค. 2558 09.00
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคำขวาง 9 ต.ค. 2558 09.00
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคำขวาง 9 ต.ค. 2558 09.00
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคำขวาง 9 ต.ค. 2558 09.00
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคำขวาง 9 ต.ค. 2558 09.00
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคำขวาง 9 ต.ค. 2558 09.00
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคำขวาง 9 ต.ค. 2558 09.00
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคำขวาง 9 ต.ค. 2558 09.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย 9 ต.ค. 2558 09.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย 9 ต.ค. 2558 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 500 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ 9 ต.ค. 2558 08.00
2 503 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ 9 ต.ค. 2558 08.00
3 501 การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ 9 ต.ค. 2558 08.00
4 504 การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ 9 ต.ค. 2558 08.00
5 505 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ 9 ต.ค. 2558 08.00
6 506 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ 9 ต.ค. 2558 08.00
7 507 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ 9 ต.ค. 2558 08.00
8 508 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ 9 ต.ค. 2558 08.00
9 502 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ 9 ต.ค. 2558 08.00
10 509 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ 9 ต.ค. 2558 08.00


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]